เกี่ยวกับ KA01

โดย: สหพล [IP: 101.51.66.xxx]
เมื่อ: 2012-08-10 20:24:33
อยากขั้นตอนการ เพิ่มเพลงลบเพลงผ่านสาย USB ต่อกับคอมพิวเตอร์ (ต้องเปิดสวิทช์ไฟ้ด้วยหรือปล่า)
#1 โดย: พลากร [IP: 101.51.69.xxx]
เมื่อ: 2012-08-12 09:13:15
1. เลื่อน Mode Switch ไปที่ตำแหน่ง Copy
2. เปิด Switch เครื่อง KA01
3. ต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ (รอสักพัก ขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมพิวเตอร์)

*** หลังจากทำงานเสร็จ อย่าลืม!! เลื่อน Mode Switch ไปที่ตำแหน่ง Play

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 124,057